× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 44 cái
Combo 50 Diode 1N4148 SMD 75V 150mA W1 SOD-123 (1N4148W T4)

Diot 1N4148 Combo 50 Diode 1N4148 SMD 75V 150mA W1 SOD-123 (1N4148W T4) Đà Nẵng


  Hàng còn 44 cái
Còn 19984 cái
Diode 1A 1000V 1N4007

12gam/100pcs, Diot Diode 1A 1000V 1N4007 Đà Nẵng


  Hàng còn 19984 cái
Còn 10968 cái
Diode 1N4148 100V 450mA

Diot 1N4148 Diode 1N4148 100V 450mA Đà Nẵng


  Hàng còn 10968 cái
Còn 78 cái
Diode cầu 35A 1000V GBJ3510

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 35A 1000V GBJ3510 Đà Nẵng


  Hàng còn 78 cái
Còn 110 cái
Combo 50 Diode 1N4007 SMA M7 (DO-214AC) Rectifier SMD TOSHIBA

Domestic white plate/2000 pcs, Diot dán, diot SMD, diode dán, diode SMD Combo 50 Diode 1N4007 SMA M7 (DO-214AC) Rectifier SMD TOSHIBA Đà Nẵng


  Hàng còn 110 cái
Còn 277 cái
Combo 10 Diode 1N5822 SS34 SMA (DO-214AC) 3A 40V Schottky SMD

Diot dán, diot SMD, diode dán, diode SMD Combo 10 Diode 1N5822 SS34 SMA (DO-214AC) 3A 40V Schottky SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 277 cái
Còn 968 cái
Diode Zener 12V 1W 1N4742

1N4742A Diot zenner, Zener Diode BZX55C12V 12V Package DO-35 Diode Zener 12V 1W 1N4742 Đà Nẵng


  Hàng còn 968 cái
Còn 33 cái
Diode cầu 5A 1000V RS507

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 5A 1000V RS507 Đà Nẵng


  Hàng còn 33 cái
Còn 2055 cái
Diode 1A 1000V FR107

Diot Diode 1A 1000V FR107 Đà Nẵng


  Hàng còn 2055 cái
Còn 711 cái
Diode Zener 24V 1W 1N4749

1N4749A Diot zenner, Zener Diode Diode Zener 24V 1W 1N4749 Đà Nẵng


  Hàng còn 711 cái
Còn 2084 cái
Diode Zener 15V 1W 1N4744

1N4744A Diot zenner, Zener Diode Diode Zener 15V 1W 1N4744 Đà Nẵng


  Hàng còn 2084 cái
Còn 0 cái
Diode Zener 12V 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C12V 12V Package DO-35 Diode Zener 12V 1/2W Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 505 cái
Diode Zener 9.1V 1W 1N4739

1N4739A Diot zenner, Zener Diode Diode Zener 9.1V 1W 1N4739 Đà Nẵng


  Hàng còn 505 cái
Còn 21 cái
Diode cầu 50A 1000V KBPC5010

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 50A 1000V KBPC5010 Đà Nẵng


  Hàng còn 21 cái
Còn 380 cái
Diode 20A 1000V (MIC 20A10)

Diot Diode 20A 1000V (MIC 20A10) Đà Nẵng


  Hàng còn 380 cái
Còn 606 cái
Diode 6A 1000V (MIC 6A10)

Diot Diode 6A 1000V (MIC 6A10) Đà Nẵng


  Hàng còn 606 cái
Còn 811 cái
Diode 3A 1000V 1N5408

Diot Diode 3A 1000V 1N5408 Đà Nẵng


  Hàng còn 811 cái
Còn 450 cái
Diode 3A 1000V FR307 - Fast recovery

Diot Diode 3A 1000V FR307 - Fast recovery Đà Nẵng


  Hàng còn 450 cái
Còn 705 cái
Diode 2A 1000V FR207 - Fast recovery

Diot Diode 2A 1000V FR207 - Fast recovery Đà Nẵng


  Hàng còn 705 cái
Còn 70 cái
Diode cầu 25A 1000V GBJ2510

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 25A 1000V GBJ2510 Đà Nẵng


  Hàng còn 70 cái
Còn 110 cái
Diode cầu 10A 1000V KBU1010

KBU1010, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 10A 1000V KBU1010 Đà Nẵng


  Hàng còn 110 cái
Còn 322 cái
Diode cầu 6A 600V KBU606

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 6A 600V KBU606 Đà Nẵng


  Hàng còn 322 cái
Còn 308 cái
Diode cầu 3A 1000V KBP310

KBP310, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 3A 1000V KBP310 Đà Nẵng


  Hàng còn 308 cái
Còn 107 cái
Diode cầu 2A 1000V DB207

KBP210, 2W10, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 2A 1000V DB207 Đà Nẵng


  Hàng còn 107 cái
Còn 161 cái
Diode 10A 1000V (MIC 10A10)

Diot Diode 10A 1000V (MIC 10A10) Đà Nẵng


  Hàng còn 161 cái
Còn 189 cái
Diode 6V8C SMAJ6.8CA 6.8V 400W DO-214AC TVS

RS485 chống sét Diode 6V8C SMAJ6.8CA 6.8V 400W DO-214AC TVS Đà Nẵng


  Hàng còn 189 cái
Còn 1578 cái
Diode Zener 3.3V 1W 1N4728

1N4728A Diot zenner Diode Zener 3.3V 1W 1N4728 Đà Nẵng


  Hàng còn 1578 cái
Còn 4561 cái
Diode Zener 5V1 1W 1N4733

1N4733A Diot zenner 5.1V Diode Zener 5V1 1W 1N4733 Đà Nẵng


  Hàng còn 4561 cái
Còn -999 cái
Diode cầu 35A 1000V KBPC3510

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 35A 1000V KBPC3510 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
Diode cầu 1A 1000V DB107

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 1A 1000V DB107 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//