× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 481 cái
Diode Zener 5V1 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C5V1 5.1V Package DO-35 Diode Zener 5V1 1/2W Đà Nẵng


Hàng còn 481 cái
Còn 803 cái
Diode 1A 1N4007 (1A 1000V) - Combo 100 cái 35k

Diot 1N4007 Diode 1A 1N4007 (1A 1000V) - Combo 100 cái 35k Đà Nẵng


Hàng còn 803 cái
Còn 99 cái
Diode 10A 1000V (MIC 10A10)

Diot 10A10 10A/1000V 10A1000V 10A-1000V Diode 10A 1000V (MIC 10A10) Đà Nẵng


Hàng còn 99 cái
Còn 49 cái
Diode 1A FR107 1000V

Diode 1A, Diot FR107 Diode 1A FR107 1000V Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 173 cái
Diode 1N4148 100V 450mA

Diot 1N4148 Diode 1N4148 100V 450mA Đà Nẵng


Hàng còn 173 cái
Còn 98 cái
Diode Zener 24V 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C24V 24V Package DO-35 Diode Zener 24V 1/2W Đà Nẵng


Hàng còn 98 cái
Còn 88 cái
Diode Zener 15V 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C15V 15V Package DO-35 Diode Zener 15V 1/2W Đà Nẵng


Hàng còn 88 cái
Còn 19 cái
Diode Zener 12V 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C12V 12V Package DO-35 Diode Zener 12V 1/2W Đà Nẵng


Hàng còn 19 cái
Còn 70 cái
Diode Zener 9V1 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C9V1 9.1V Package DO-35 Diode Zener 9V1 1/2W Đà Nẵng


Hàng còn 70 cái
Còn 412 cái
Diode Zener 3.3V 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C3V3 3.3V Package DO-35 Diode Zener 3.3V 1/2W Đà Nẵng


Hàng còn 412 cái
Còn 3 cái
Diode cầu 50A 1000V

KBPC5010, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 50A 1000V Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 206 cái
Diode 6A (MIC 6A 1000V) - 6A10

Diode 6A (MIC 6A 1000V) - 6A10 Đà Nẵng


Hàng còn 206 cái
Còn 68 cái
Diode 3A 1N5408 (MIC 3A 1000V)

Diode 3A 1N5408 (MIC 3A 1000V) Đà Nẵng


Hàng còn 68 cái
Còn 61 cái
Diode 3A FR307 (3A 1000V) - Fast recovery

Diode 3A FR307 (3A 1000V) - Fast recovery Đà Nẵng


Hàng còn 61 cái
Còn 81 cái
Diode 2A FR207 (2A 1000V) - Fast recovery

Diode 2A FR207 (2A 1000V) - Fast recovery Đà Nẵng


Hàng còn 81 cái
Còn 140 cái
Diode 1A 1N4937 (1A 600V) - Fast recovery

Diode 1A 1N4937 (1A 600V) - Fast recovery Đà Nẵng


Hàng còn 140 cái
Còn 2 cái
Diode cầu 35A

KBPC3510, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 35A Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 10 cái
Diode cầu 25A (loại tốt)

D25XB60, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 25A (loại tốt) Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 24 cái
Diode cầu 25A (loại thường)

GBJ2510, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 25A (loại thường) Đà Nẵng


Hàng còn 24 cái
Còn 49 cái
Diode cầu 10A

KBU1010, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 10A Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 96 cái
Diode cầu 6A

GBU610, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 6A Đà Nẵng


Hàng còn 96 cái
Còn 73 cái
Diode cầu 3A

KBP310, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 3A Đà Nẵng


Hàng còn 73 cái
Còn 22 cái
Diode cầu 2A tròn

2W10, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 2A tròn Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 92 cái
Diode cầu 1A

DB107, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 1A Đà Nẵng


Hàng còn 92 cái
Còn 82 cái
Diode 3A 1N5822 40V

Diode 3A, Diot 1N5822 Diode 3A 1N5822 40V Đà Nẵng


Hàng còn 82 cái
Còn 33 cái
Diode Zener 3.3V 1W (1N4728A)

Diot zenner Diode Zener 3.3V 1W (1N4728A) Đà Nẵng


Hàng còn 33 cái
Còn 208 cái
Diode Zener 5V1 1W (1N4733A)

Diot zenner Diode Zener 5V1 1W (1N4733A) Đà Nẵng


Hàng còn 208 cái