× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 8995 cái
Diode 1A 1000V 1N4007

Diot Diode 1A 1000V 1N4007 Đà Nẵng


Hàng còn 8995 cái
Còn 4008 cái
Diode 1N4148 100V 450mA

Diot 1N4148 Diode 1N4148 100V 450mA Đà Nẵng


Hàng còn 4008 cái
Còn 31 cái
Diode 10A 1000V (MIC 10A10)

Diot Diode 10A 1000V (MIC 10A10) Đà Nẵng


Hàng còn 31 cái
Còn 10 cái
Combo 10 Diode 1N5822 SS34 SMA (DO-214AC) 3A 40V Schottky SMD

Diot dán, diot SMD, diode dán, diode SMD Combo 10 Diode 1N5822 SS34 SMA (DO-214AC) 3A 40V Schottky SMD Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 582 cái
Diode Zener 12V 1W 1N4742

1N4742A Diot zenner, Zener Diode BZX55C12V 12V Package DO-35 Diode Zener 12V 1W 1N4742 Đà Nẵng


Hàng còn 582 cái
Còn 84 cái
Diode cầu 5A 1000V RS507

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 5A 1000V RS507 Đà Nẵng


Hàng còn 84 cái
Còn 2 cái
Diode 3A 40V 1N5822

Diot Diode 3A 40V 1N5822 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 505 cái
Diode 1A 1000V FR107

Diot Diode 1A 1000V FR107 Đà Nẵng


Hàng còn 505 cái
Còn 300 cái
Diode Zener 24V 1W 1N4749

1N4749A Diot zenner, Zener Diode Diode Zener 24V 1W 1N4749 Đà Nẵng


Hàng còn 300 cái
Còn 48 cái
Diode Zener 15V 1W 1N4744

1N4744A Diot zenner, Zener Diode Diode Zener 15V 1W 1N4744 Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 90 cái
Diode Zener 12V 1/2W

Diot zenner, Zener Diode 1/2W 0.5W BZX55C12V 12V Package DO-35 Diode Zener 12V 1/2W Đà Nẵng


Hàng còn 90 cái
Còn 234 cái
Diode Zener 9.1V 1W 1N4739

1N4739A Diot zenner, Zener Diode Diode Zener 9.1V 1W 1N4739 Đà Nẵng


Hàng còn 234 cái
Tạm hết hàng
Diode cầu 50A 1000V KBPC5010

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 50A 1000V KBPC5010 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 4 cái
Diode 6A 1000V (MIC 6A10)

Diot Diode 6A 1000V (MIC 6A10) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 23 cái
Diode 3A 1000V 1N5408

Diot Diode 3A 1000V 1N5408 Đà Nẵng


Hàng còn 23 cái
Còn 87 cái
Diode 3A 1000V FR307 - Fast recovery

Diot Diode 3A 1000V FR307 - Fast recovery Đà Nẵng


Hàng còn 87 cái
Còn 113 cái
Diode 2A 1000V FR207 - Fast recovery

Diot Diode 2A 1000V FR207 - Fast recovery Đà Nẵng


Hàng còn 113 cái
Còn 10 cái
Diode 1A 600V 1N4937 - Fast recovery

Diot Diode 1A 600V 1N4937 - Fast recovery Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 48 cái
Diode cầu 25A 1000V GBJ2510

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 25A 1000V GBJ2510 Đà Nẵng


Hàng còn 48 cái
Còn 41 cái
Diode cầu 10A 1000V KBU1010

KBU1010, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 10A 1000V KBU1010 Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 184 cái
Diode cầu 6A 600V KBU606

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 6A 600V KBU606 Đà Nẵng


Hàng còn 184 cái
Còn 436 cái
Diode cầu 3A 1000V KBP310

KBP310, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 3A 1000V KBP310 Đà Nẵng


Hàng còn 436 cái
Tạm hết hàng
Diode cầu 2A 1000V DB207

KBP210, 2W10, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 2A 1000V DB207 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 17 cái
Diode cầu 1A 1000V DB107

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 1A 1000V DB107 Đà Nẵng


Hàng còn 17 cái
Còn 161 cái
Combo 50 Diode 1N4007 SMA M7 (DO-214AC) Rectifier SMD TOSHIBA

Domestic white plate/2000 pcs, Diot dán, diot SMD, diode dán, diode SMD Combo 50 Diode 1N4007 SMA M7 (DO-214AC) Rectifier SMD TOSHIBA Đà Nẵng


Hàng còn 161 cái
Còn 684 cái
Diode Zener 3.3V 1W 1N4728

1N4728A Diot zenner Diode Zener 3.3V 1W 1N4728 Đà Nẵng


Hàng còn 684 cái
Còn 194 cái
Diode Zener 5V1 1W 1N4733

1N4733A Diot zenner 5.1V Diode Zener 5V1 1W 1N4733 Đà Nẵng


Hàng còn 194 cái
Tạm hết hàng
Diode cầu 35A 1000V KBPC3510

Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu Diode cầu 35A 1000V KBPC3510 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
D25XB60 D25XB80

Diode cầu 25A 600V, Cầu diode, cầu đi ốt, cầu diot, điốt, diot cầu D25XB60 D25XB80 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//