× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 98 cái
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)

10gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Arduino nano arduino uno r3 Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340) Đà Nẵng


  Hàng còn 98 cái
Còn 97 cái
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)

9gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CP2102 Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102) Đà Nẵng


  Hàng còn 97 cái
Còn 39 cái
ESP8266 ESP-12E

ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12E Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 97 cái
ESP8266 ESP-12F

ESP12F, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12F Đà Nẵng


  Hàng còn 97 cái
Còn 77 cái
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU

ESP8266-01S ESP01S ESP 8266 V1 Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU Đà Nẵng


  Hàng còn 77 cái
Còn 7 cái
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay

ESP8266-01S ESP01S Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 10 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CH340 Type-C (30 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CH340 Type-C (30 pin) Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 13 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (30 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (30 pin) Đà Nẵng


  Hàng còn 13 cái
Còn 14 cái
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)

USB to ESP8266 ESP01S WIFI module adapter board mobile computer wireless communication microcontroller WIFI development, Module WiFi ESP8266 (CH340), ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G) Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 9 cái
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU

ESP8266 ESP-12E, ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU Đà Nẵng


  Hàng còn 9 cái
Còn 2 cái
Đế nạp ESP32-CAM

ESP32 Camera OV2640 Đế nạp ESP32-CAM Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 49 cái
Đế ra chân ESP-12E ESP8266

Module WiFi đế mở rộng ESP8266 NODEMCU ESP-07 ESP-08 Đế ra chân ESP-12E ESP8266 Đà Nẵng


  Hàng còn 49 cái
Còn 37 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (38 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (38 pin) Đà Nẵng


  Hàng còn 37 cái
Còn 32 cái
Module ESP32-CAM

ESP32 Camera OV2640 Module ESP32-CAM Đà Nẵng


  Hàng còn 32 cái
Còn 23 cái
ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32 Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 0 cái
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12

ESP-12E ESP-12N Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  


//