× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 94 cái
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)

10gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 49k Hàng còn 94 cái
Còn 83 cái
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)

9gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CP2102 Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102) Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn 53 cái
ESP8266 ESP-12F

ESP12F, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12F Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 29k Hàng còn 53 cái
Còn 22 cái
ESP8266 ESP-12E

ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12E Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 29k Hàng còn 22 cái
Còn 39 cái
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU

ESP8266-01S ESP01S ESP 8266 V1 Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 24k Hàng còn 39 cái
Còn 31 cái
Đế hàn chân ESP-12E ESP8266

Đế ra chân, Module WiFi đế mở rộng ESP8266 NODEMCU ESP-07 ESP-08 Đế hàn chân ESP-12E ESP8266 Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 4 cái
Đế mở rộng chân ESP32 38 chân

41gam, ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA Đế mở rộng chân ESP32 38 chân Đà Nẵng


  Hàng còn 4 cái
Còn 39 cái
Đế hàn chân ESP32

Đế hàn chân, Module WiFi đế mở rộng ESP-32S Đế hàn chân ESP32 Đà Nẵng


  Hàng còn 39 cái
Còn 67 cái
ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32 Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 27 cái
Module ESP32-CAM Wifi Camera

ESP32 Camera OV2640 Module ESP32-CAM Wifi Camera Đà Nẵng


  Hàng còn 27 cái
Còn 57 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (38 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (38 pin) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 89k Hàng còn 57 cái
Còn 14 cái
Đế mở rộng chân ESP8266 CP2102

32gam, ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA Đế mở rộng chân ESP8266 CP2102 Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 16 cái
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU

ESP8266 ESP-12E, ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 46k Hàng còn 16 cái
Còn 20 cái
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)

USB to ESP8266 ESP01S WIFI module adapter board mobile computer wireless communication microcontroller WIFI development, Module WiFi ESP8266 (CH340), ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G) Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 34 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (30 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (30 pin) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 85k Hàng còn 34 cái
Còn 34 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CH340 Type-C (30 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CH340 Type-C (30 pin) Đà Nẵng


Đặt trước SLL giá chỉ 73k Hàng còn 34 cái
Còn 14 cái
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay

ESP8266-01S ESP01S Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 18 cái
Đế nạp ESP32-CAM

ESP32 Camera OV2640 Đế nạp ESP32-CAM Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 0 cái
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12

ESP-12E ESP-12N Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng