× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 247 cái
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)

10gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Arduino nano arduino uno r3 Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340) Đà Nẵng


Hàng còn 247 cái
Còn 221 cái
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)

9gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CP2102 Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102) Đà Nẵng


Hàng còn 221 cái
Còn 50 cái
ESP8266 ESP-12E

ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12E Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 103 cái
ESP8266 ESP-12F

ESP12F, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12F Đà Nẵng


Hàng còn 103 cái
Còn 102 cái
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU

ESP8266-01S ESP01S ESP 8266 V1 Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU Đà Nẵng


Hàng còn 102 cái
Còn 9 cái
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay

ESP8266-01S ESP01S Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 53 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 53 cái
Còn 5 cái
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)

USB to ESP8266 ESP01S WIFI module adapter board mobile computer wireless communication microcontroller WIFI development, Module WiFi ESP8266 (CH340), ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Tạm hết hàng
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU

ESP8266 ESP-12E, ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Đế ra chân ESP-12E ESP8266

Module WiFi ESP8266 NODEMCU ESP-07 ESP-08 Đế ra chân ESP-12E ESP8266 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 59 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 59 cái
Còn 16 cái
Module ESP32-CAM

ESP32 Camera OV2640 Module ESP32-CAM Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 7 cái
ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32 Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Tạm hết hàng
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12

ESP-12E ESP-12N Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//