× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 62 cái
Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CH340)

ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CH340) Đà Nẵng


Hàng còn 62 cái
Còn 51 cái
Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CP2102)

9gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CP2102 Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CP2102) Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 28 cái
ESP8266 ESP-12E

ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12E Đà Nẵng


Hàng còn 28 cái
Còn 60 cái
ESP8266 ESP-12F

ESP12F, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 ESP8266 ESP-12F Đà Nẵng


Hàng còn 60 cái
Còn 49 cái
ESP8266 ESP-01S

ESP8266-01S ESP01S ESP 8266 V1 ESP8266 ESP-01S Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 2 cái
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12

ESP-12E ESP-12N Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 7 cái
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay

ESP8266-01S ESP01S Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 7 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 16 cái
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)

USB to ESP8266 ESP01S WIFI module adapter board mobile computer wireless communication microcontroller WIFI development, Module WiFi ESP8266 (CH340), ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G) Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 1 cái
Module ESP8266 Mini D1

ESP8266 ESP-12E, ESP12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Module ESP8266 Mini D1 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 16 cái
Đế ra chân ESP-12E ESP8266

Module WiFi ESP8266 NODEMCU ESP-07 ESP-08 Đế ra chân ESP-12E ESP8266 Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 18 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 8 cái
Module ESP32-CAM

ESP32 Camera OV2640 Module ESP32-CAM Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 100 cái
ESP32 chính hãng (30 pin)

KIT WIFI + Bluetooth ESP32, ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA ESP32 chính hãng (30 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 100 cái