× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 460 cái
74HC595N

IC dịch, IC đẩy bit - SN74HC595 - 74595 74HC595N Đà Nẵng


  Hàng còn 460 cái
Còn 482 cái
74HC595D SMD

IC dịch, IC đẩy bit - SN74HC595 - 74595 74HC595D SMD Đà Nẵng


  Hàng còn 482 cái
Còn 10 cái
74HC245

IC đệm dòng, IC khuếch đại 74245 SN74HC245 74HC245N 74HC245 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 155 cái
74LS47

SN74LS47N 74LS47 74HC47 7447 74LS47 Đà Nẵng


  Hàng còn 155 cái
Còn 167 cái
74LS08 (Cổng AND)

SN74LS08N HD74LS08P 74HC08 7408 74LS08 (Cổng AND) Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3k Hàng còn 167 cái
Còn 141 cái
74LS04 (Cổng NOT)

SN74LS04N 74HC04 7404 74LS04 (Cổng NOT) Đà Nẵng


  Hàng còn 141 cái
Còn 250 cái
74HC00 (Cổng NAND)

SN74HC00N, 7400 74LS00 74HC00 (Cổng NAND) Đà Nẵng


  Hàng còn 250 cái
Còn 2 cái
74HC32

74HC32N SN74HC32N 7432 74LS32 74HC32 Đà Nẵng


  Hàng còn 2 cái
Còn 18 cái
74LS74 (D Flip Flop)

DFF, D-Type Flip Flop, 74LS74P SN74LS74N 74HC74 74LS74 7474 74LS74 (D Flip Flop) Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 24 cái
74LS90

SN74LS90N 74LS90N 74HC90 7490 74LS90 Đà Nẵng


  Hàng còn 24 cái
Còn -999 cái
74HC240

SN74HC240N 74240 74HC240 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
74LS123 SMD

74HC123 SN74LS123DR 74123 74LS123 SMD Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
74HC238

CD74HC238E 74238 74HC238 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn -999 cái
74HC573

SN74HC573N 74573 74HC573 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng