× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 212 cái
74HC595N

IC dịch, IC đẩy bit - SN74HC595 - 74595 74HC595N Đà Nẵng


Hàng còn 212 cái
Còn 71 cái
74LS08 (Cổng AND)

SN74LS08N HD74LS08P 74HC08 7408 74LS08 (Cổng AND) Đà Nẵng


Hàng còn 71 cái
Còn 26 cái
74LS74 (D Flip Flop)

DFF, D-Type Flip Flop, 74LS74P SN74LS74N 74HC74 74LS74 7474 74LS74 (D Flip Flop) Đà Nẵng


Hàng còn 26 cái
Còn 20 cái
74HC32

74HC32N SN74HC32N 7432 74LS32 74HC32 Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 1 cái
74HC238

CD74HC238E 74238 74HC238 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
74HC00 (Cổng NAND)

SN74HC00N, 7400 74LS00 74HC00 (Cổng NAND) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 278 cái
74HC595D SMD

IC dịch, IC đẩy bit - SN74HC595 - 74595 74HC595D SMD Đà Nẵng


Hàng còn 278 cái
Còn 2 cái
74LS04 (Cổng NOT)

SN74LS04N 74HC04 7404 74LS04 (Cổng NOT) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 8 cái
74HC138N

SN74HC138N 74138 74HC138N Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 2 cái
74LS123 SMD

74HC123 SN74LS123DR 74123 74LS123 SMD Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
74HC573

SN74HC573N 74573 74HC573 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
74HC393

SN74HC393N 74393 74HC393 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 29 cái
74LS47

SN74LS47N 74LS47 74HC47 7447 74LS47 Đà Nẵng


Hàng còn 29 cái
Còn 10 cái
74HC245

IC đệm dòng, IC khuếch đại 74245 SN74HC245 74HC245N 74HC245 Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 1 cái
74LS90

SN74LS90N 74LS90N 74HC90 7490 74LS90 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
74LS194

74HC194 SN74LS194N HD74LS194P 74194 74LS194 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
74LS76 (JK Flip Flop)

7476 74HC76 74LS76 (JK Flip Flop) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
74HC165

SN74HC165N 74165 74HC165 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
74LS86

SN74LS86N HD74LS86P 74HC86 7486 74LS86 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
74HC240

SN74HC240N 74240 74HC240 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
74LS147

74HC147 74147 SN74LS147N 74LS147 DIP-16 10-wire-4 line and 8-line-3 line priority encoder 74LS147 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
74LS73 (JK Flip Flop)

7473, Thay thế 74LS76, JKFF, JK Flip Flop, SN74LS73N 74LS73 DIP-14 HD74LS73AP Logic - Triger 74HC73 74LS73 (JK Flip Flop) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
74HC112

74112 74LS112 74HC112 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//