× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 883 cái
Biến trở volume 10KΩ

5.6gam, Chiết áp, Biến trở 10KΩ B10K Biến trở volume 10KΩ Đà Nẵng


Hàng còn 883 cái
Còn 110 cái
Biến trở volume 50KΩ

Biến trở 50KΩ B50K Biến trở volume 50KΩ Đà Nẵng


Hàng còn 110 cái
Còn 121 cái
Biến trở volume 100KΩ

Biến trở 100KΩ B100K Biến trở volume 100KΩ Đà Nẵng


Hàng còn 121 cái
Còn 43 cái
Biến trở volume 1KΩ

Biến trở 1KΩ B1K Biến trở volume 1KΩ Đà Nẵng


Hàng còn 43 cái
Tạm hết hàng
Biến trở volume 5KΩ

Biến trở 5KΩ B5K Biến trở volume 5KΩ Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 18 cái
JoyStick Gamepad PS2 cho Arduino

Nút nhấn đa hướng, Tay cầm chơi game play station, biến trở 10K, biến trở volume NRF24L01 JoyStick Gamepad PS2 cho Arduino Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 7 cái
Biến trở volume 500KΩ

Biến trở 500KΩ B500K Biến trở volume 500KΩ Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 4 cái
Biến trở volume 50KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 50KΩ B50K Biến trở volume 50KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Tạm hết hàng
Biến trở volume 1MΩ

Biến trở 1MΩ B1M Biến trở volume 1MΩ Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 4 cái
Biến trở volume 2KΩ

Biến trở 2KΩ B2K Biến trở volume 2KΩ Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Tạm hết hàng
Biến trở volume 250KΩ

Biến trở 250KΩ B250K Biến trở volume 250KΩ Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 113 cái
Biến trở volume 20KΩ

Biến trở 20KΩ B20K Biến trở volume 20KΩ Đà Nẵng


Hàng còn 113 cái
Còn 1 cái
Núm vặn biến trở volume 6mm MF-A03 WH118 / WX050 / RV24

6.5gam, MF-A03 Núm vặn biến trở volume 6mm MF-A03 WH118 / WX050 / RV24 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 158 cái
Vòng xoay chia vạch biến trở volume (bằng nhôm)

Chiết áp Vòng xoay chia vạch biến trở volume (bằng nhôm) Đà Nẵng


Hàng còn 158 cái
Còn 226 cái
Núm vặn biến trở volume (Nhựa)

10 cái 9.8gam, 1 cái ~1gam, Triếp áp, chiết áp Núm vặn biến trở volume (Nhựa) Đà Nẵng


Hàng còn 226 cái
Tạm hết hàng
Biến trở volume 10KΩ RK097N

Chiết áp B10K Biến trở volume 10KΩ RK097N Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Biến trở volume 10K 10KΩ WXD3-13-2W

Chiết áp, WXD3-13-2W precision multi-turn potentiometer B10K Biến trở volume 10K 10KΩ WXD3-13-2W Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Biến trở chính xác BOURNS 3590S 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K (Nhiều vòng)

Chiết áp, Biến trở volume, BOURNS Precision Multiturn Potentiometer 3590S-2 B10K Biến trở chính xác BOURNS 3590S 100R, 200R, 500R, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K (Nhiều vòng) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 99999 cái
Ốc volume - Kèm biến trở

Gửi kèm biến trở volume, hàng ko bán, b10k Ốc volume - Kèm biến trở Đà Nẵng


Hàng còn 99999 cái
Còn 10 cái
Biến trở volume 2KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 2KΩ B2K Biến trở volume 2KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 13 cái
Biến trở volume 10KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 10KΩ B10K Biến trở volume 10KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 9 cái
Biến trở volume 500KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 500KΩ B500K Biến trở volume 500KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 4 cái
Biến trở volume 100KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 100KΩ B100K Biến trở volume 100KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 8 cái
Biến trở volume 20KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 20KΩ B20K Biến trở volume 20KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 5 cái
Biến trở volume 5KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 5KΩ B5K Biến trở volume 5KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 1 cái
Biến trở volume 1KΩ (Loại đôi, 6 chân)

Biến trở 1KΩ B1K Biến trở volume 1KΩ (Loại đôi, 6 chân) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
Núm vặn biến trở volume (Nhôm)

Núm vặn biến trở volume (Nhôm) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Biến trở volume 10KΩ mini 3386P-1-103

Chiết áp, Biến trở 10KΩ B10K Biến trở volume 10KΩ mini 3386P-1-103 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//