× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 101 cái
Biến trở vuông 10K 103

Biến trở 10K, Biến trở 103, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh B10K Biến trở vuông 10K 103 Đà Nẵng


Hàng còn 101 cái
Còn 9 cái
Biến trở vuông 100K 104

Biến trở 100K, Biến trở 104, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 100K 104 Đà Nẵng


Hàng còn 9 cái
Còn 12 cái
Biến trở vuông 1K 102

Biến trở 1K, Biến trở 102, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 1K 102 Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái
Còn 5 cái
Biến trở vuông 500R 501

Biến trở 500R, Biến trở 501, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 500R 501 Đà Nẵng


Hàng còn 5 cái
Còn 15 cái
Biến trở vuông 2K 202

Biến trở 2k, Biến trở 202, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 2K 202 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 4 cái
Biến trở vuông 50K 503

Biến trở 50k, Biến trở 503, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 50K 503 Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 50 cái
Biến trở vuông 200K 204

Biến trở 200k, Biến trở 204, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 200K 204 Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 15 cái
Biến trở vuông 200R 201

Biến trở 200R, Biến trở 201, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 200R 201 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 14 cái
Biến trở vuông 20K 203

Biến trở 20k, Biến trở 203, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 20K 203 Đà Nẵng


Hàng còn 14 cái
Còn 15 cái
Biến trở vuông 2M 205

Biến trở 2M, Biến trở 205, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 2M 205 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 15 cái
Biến trở vuông 500K 504

Biến trở 500K, Biến trở 504, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 500K 504 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 7 cái
Biến trở vuông 1M 105

Biến trở 1M, Biến trở 105, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 1M 105 Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 15 cái
Biến trở vuông 100R 101

Biến trở 100R, Biến trở 101, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 100R 101 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 12 cái
Biến trở vuông 5K 502

Biến trở 5K, Biến trở 502, Vi trở tròn, biến trở tròn, biến trở vi chỉnh Biến trở vuông 5K 502 Đà Nẵng


Hàng còn 12 cái