× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm)

Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm)
Mã sản phẩm: #2140
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 17 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 185,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Động cơ giảm tốc vàng DC 3-6V mini làm mô hình
Hàng còn 222 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (12V 300RPM)
Hàng còn 3 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 300RPM)
Hàng còn 147 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm)
Hàng còn 4 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 160RPM - Tháo máy (Trục 3mm)
Hàng còn 7 cái
Động cơ giảm tốc 24V 20RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 34 cái
Động cơ giảm tốc 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 11 cái
Động cơ giảm tốc 12V 740RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm)
Hàng còn 19 cái
Động cơ giảm tốc 12V 28RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 18 cái
Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 11 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 65RPM (Băng tải) - Trục 6mm
Hàng còn 6 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải)
Hàng còn 22 cái
Động cơ giảm tốc 24V 200RPM - Mới
Hàng còn 8 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 1000RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 5 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 60RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 1 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 110RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 5 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 7 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 178RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 5 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 37RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 4 cái
Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 22 cái
Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 14 cái
Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 27 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 8 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng
Hàng còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm)
Hàng còn 42 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm
-Tạm hết hàng

//