× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 68 cái
Thạch anh 20MHz

Dao động thạch anh 20MHz Thạch anh 20MHz Đà Nẵng


Hàng còn 68 cái
Còn 191 cái
Thạch anh 4MHz

Dao động thạch anh 4MHz Thạch anh 4MHz Đà Nẵng


Hàng còn 191 cái
Còn 167 cái
Thạch anh 16MHz

Dao động thạch anh 16MHz Thạch anh 16MHz Đà Nẵng


Hàng còn 167 cái
Còn 75 cái
Thạch anh 12MHz

Dao động thạch anh 12MHz Thạch anh 12MHz Đà Nẵng


Hàng còn 75 cái
Còn 13 cái
Thạch anh 32.768kHz (Loại nhỏ 2x6)

Dao động thạch anh 32,768 Khz, 32768, đồng hồ clock ds1307 Thạch anh 32.768kHz (Loại nhỏ 2x6) Đà Nẵng


Hàng còn 13 cái
Còn 207 cái
Thạch anh 32.768kHz (Loại lớn 3x8)

Dao động thạch anh 32,768 Khz, 32768, đồng hồ clock ds1307 Thạch anh 32.768kHz (Loại lớn 3x8) Đà Nẵng


Hàng còn 207 cái
Còn 92 cái
Thạch anh 8MHz

Dao động thạch anh 8MHz Thạch anh 8MHz Đà Nẵng


Hàng còn 92 cái
Còn 4 cái
Thạch anh 10MHz

Dao động thạch anh 10MHz Thạch anh 10MHz Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái
Còn 15 cái
BT136 600E 4A600V

Triac BT136-600E BT136 600E 4A600V Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 70 cái
BT137 600E

Triac BT137-600E BT137 600E Đà Nẵng


Hàng còn 70 cái
Tạm hết hàng
BT138 800E 12A800V

Triac BT138-800E BT138 800E 12A800V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 46 cái
BTA16 600B 16A 600V

Triac, BTA16-600B BTA16 600B 16A 600V Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 4 cái
BTA41 600B 41A 600V

Triac, BTA41-600B BTA41 600B 41A 600V Đà Nẵng


Hàng còn 4 cái