× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 235 cái
Thạch anh 20MHz

Dao động thạch anh 20MHz Thạch anh 20MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 235 cái
Còn 170 cái
Thạch anh 4MHz

Dao động thạch anh 4MHz Thạch anh 4MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 170 cái
Còn 67 cái
Thạch anh 16MHz

Dao động thạch anh 16MHz Thạch anh 16MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 67 cái
Còn 31 cái
Thạch anh 12MHz

Dao động thạch anh 12MHz Thạch anh 12MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 31 cái
Còn 242 cái
Thạch anh 32.768kHz (3x8mm)

Dao động thạch anh 32,768 Khz, 32768, đồng hồ clock ds1307 Thạch anh 32.768kHz (3x8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 242 cái
Còn 36 cái
Thạch anh 8MHz

Dao động thạch anh 8MHz Thạch anh 8MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 36 cái
Còn 0 cái
Thạch anh 10MHz

Dao động thạch anh 10MHz Thạch anh 10MHz Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 22 cái
BT137 600E

Triac BT137-600E BT137 600E Đà Nẵng


  Hàng còn 22 cái
Còn 0 cái
BT138 800E 12A800V

Triac BT138-800E BT138 800E 12A800V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 216 cái
BTA16 600B 16A 600V

Triac, BTA16-600B BTA16 600B 16A 600V Đà Nẵng


  Hàng còn 216 cái
Còn 47 cái
BTA41 600B 41A 600V

Triac, BTA41-600B BTA41 600B 41A 600V Đà Nẵng


  Hàng còn 47 cái


//