× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 273 cái
Thạch anh 20MHz

Dao động thạch anh 20MHz Thạch anh 20MHz Đà Nẵng


Hàng còn 273 cái
Còn 95 cái
Thạch anh 4MHz

Dao động thạch anh 4MHz Thạch anh 4MHz Đà Nẵng


Hàng còn 95 cái
Còn 112 cái
Thạch anh 16MHz

Dao động thạch anh 16MHz Thạch anh 16MHz Đà Nẵng


Hàng còn 112 cái
Còn 46 cái
Thạch anh 12MHz

Dao động thạch anh 12MHz Thạch anh 12MHz Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 118 cái
Thạch anh 32.768kHz (3x8mm)

Dao động thạch anh 32,768 Khz, 32768, đồng hồ clock ds1307 Thạch anh 32.768kHz (3x8mm) Đà Nẵng


Hàng còn 118 cái
Còn 57 cái
Thạch anh 8MHz

Dao động thạch anh 8MHz Thạch anh 8MHz Đà Nẵng


Hàng còn 57 cái
Tạm hết hàng
Thạch anh 10MHz

Dao động thạch anh 10MHz Thạch anh 10MHz Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 45 cái
BT137 600E

Triac BT137-600E BT137 600E Đà Nẵng


Hàng còn 45 cái
Tạm hết hàng
BT138 800E 12A800V

Triac BT138-800E BT138 800E 12A800V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 37 cái
BTA16 600B 16A 600V

Triac, BTA16-600B BTA16 600B 16A 600V Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 47 cái
BTA41 600B 41A 600V

Triac, BTA41-600B BTA41 600B 41A 600V Đà Nẵng


Mua lẻ <10 cái giá 12k
Tạm hết hàng
BT136 600E 4A600V

Triac BT136-600E BT136 600E 4A600V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//