× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 202 cái
Thạch anh 20MHz

Dao động thạch anh 20MHz Thạch anh 20MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 202 cái
Còn 155 cái
Thạch anh 4MHz

Dao động thạch anh 4MHz Thạch anh 4MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 155 cái
Còn 210 cái
Thạch anh 16MHz

Dao động thạch anh 16MHz Thạch anh 16MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 210 cái
Còn 23 cái
Thạch anh 12MHz

Dao động thạch anh 12MHz Thạch anh 12MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 489 cái
Thạch anh 32.768kHz (3x8mm)

Dao động thạch anh 32,768 Khz, 32768, đồng hồ clock ds1307 Thạch anh 32.768kHz (3x8mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 489 cái
Còn 203 cái
Thạch anh 8MHz

Dao động thạch anh 8MHz Thạch anh 8MHz Đà Nẵng


  Hàng còn 203 cái
Còn 18 cái
BT137 600E

Triac BT137-600E BT137 600E Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 100 cái
BT138 600E 12A 600V

Triac BT138-600E BT138 600E 12A 600V Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 386 cái
BTA16 600B 16A 600V

Triac, BTA16-600B BTA16 600B 16A 600V Đà Nẵng


  Hàng còn 386 cái
Còn 83 cái
Triac BTA41 600B 41A 600V

4.7gam, Triac, BTA41-600B Triac BTA41 600B 41A 600V Đà Nẵng


  Hàng còn 83 cái
Còn -999 cái
Thạch anh 10MHz

Dao động thạch anh 10MHz Thạch anh 10MHz Đà Nẵng


-Tạm hết hàng