× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 41 cái
Cảm biến khí gas MQ-2

MQ2 Cảm biến khí gas MQ-2 Đà Nẵng


Hàng còn 41 cái
Còn 37 cái
Module cảm biến khí gas MQ-2

Module MQ2 Module cảm biến khí gas MQ-2 Đà Nẵng


Hàng còn 37 cái
Còn 1 cái
Cảm biến lưu lượng S201

Encoder, YF-S201, Cảm biến lưu lượng nước, tốc độ nước, dòng chảy, van nước, van điện Cảm biến lưu lượng S201 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 2 cái
Module Cảm Biến Khí Gas MQ-4

MQ4 Module Cảm Biến Khí Gas MQ-4 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 8 cái
Đế cảm biến khí

MQ-2 MQ-3 MQ-4 MQ-5 MQ-6 MQ-7 MQ-8 MQ-9 MQ135, mq2 Đế cảm biến khí Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 1 cái
Cảm biến áp suất BMP180 (Giao tiếp I2C) - GY-68

Cảm biến áp suất BMP180 (Giao tiếp I2C) - GY-68 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 2 cái
Module cảm biến khí CO MQ-9

MQ9 Module cảm biến khí CO MQ-9 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
Module cảm biến khí Hydro MQ-8

MQ8 Module cảm biến khí Hydro MQ-8 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 15 cái
Module Cảm biến chất lượng không khí MQ-135

Module Cảm biến không khí MQ135 Module Cảm biến chất lượng không khí MQ-135 Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 1 cái
Module Cảm biến khí gas MQ-6

Module LPG Gas Sensor MQ6 Module Cảm biến khí gas MQ-6 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 2 cái
Cảm biến khí CO MQ-9

MQ9 Cảm biến khí CO MQ-9 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 1 cái
Cảm biến chất lượng không khí MQ-135

Cảm biến không khí MQ135 Cảm biến chất lượng không khí MQ-135 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Cảm biến khí CO MQ-7

MQ7 Cảm biến khí CO MQ-7 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Cảm biến khí gas MQ-6

LPG Gas Sensor MQ6 Cảm biến khí gas MQ-6 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Cảm biến khí Gas MQ-5

MQ5 Cảm biến khí Gas MQ-5 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 1 cái
Cảm Biến Khí Gas MQ-4

MQ4 Cảm Biến Khí Gas MQ-4 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 2 cái
Cảm biến độ cồn MQ-3

Cảm biến nồng độ cồn MQ-3 MQ3 Ethanol Cảm biến độ cồn MQ-3 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
Cảm biến lưu lượng S401

Encoder, YF-S401, Cảm biến lưu lượng nước, tốc độ nước, dòng chảy, van nước, van điện Cảm biến lưu lượng S401 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module Cảm biến khí Gas MQ-5

MQ5 Module Cảm biến khí Gas MQ-5 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module Cảm biến khí CO MQ-7

MQ7 Module Cảm biến khí CO MQ-7 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module cảm biến độ cồn MQ-3

Module cảm biến nồng độ cồn MQ3 Module cảm biến độ cồn MQ-3 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng