× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 167 cái
Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp)

BLX-A, Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp) Đà Nẵng


  Hàng còn 167 cái
Còn 96 cái
Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 96 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 195 cái
Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 195 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 1.6A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 1.6A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 195 cái
Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 195 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 163 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2

1812贴片SMD自恢复保险丝 0.5A 500mA 15V MF-MSMF050-2 丝印:50 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 163 cái
Còn 190 cái
Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện)

Cầu chì ống, fuse Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện) Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3k Hàng còn 190 cái
Còn 144 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500 Đà Nẵng


  Hàng còn 144 cái
Còn 93 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250 Đà Nẵng


  Hàng còn 93 cái
Còn 135 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000 Đà Nẵng


  Hàng còn 135 cái
Còn 60 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400 Đà Nẵng


  Hàng còn 60 cái
Còn 30 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375 Đà Nẵng


  Hàng còn 30 cái
Còn 81 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn)

8.3gam, Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn) Đà Nẵng


  Hàng còn 81 cái
Còn 200 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185 Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 299 cái
Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch)

Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch) Đà Nẵng


  Hàng còn 299 cái
Còn 288 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110 Đà Nẵng


  Hàng còn 288 cái
Còn 100 cái
Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2

1812贴片自恢复保险丝 1.1A/24V MSMF110/24X-2 SMD 丝印:6 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 58 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075 Đà Nẵng


  Hàng còn 58 cái
Còn 220 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025

cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025 Đà Nẵng


  Hàng còn 220 cái
Còn 10 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 50mA 72V XF005 - RXEF005

cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 50mA 72V XF005 - RXEF005 Đà Nẵng


  Hàng còn 10 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2

1812 200mA 0.2A 30V SMD贴片自恢复保险丝 MF-MSMF020-2 丝印:02 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 166 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây)

3.5gam, Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây) Đà Nẵng


  Hàng còn 166 cái
Còn 409 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 4A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 4A Đà Nẵng


  Hàng còn 409 cái
Còn 460 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A Đà Nẵng


  Hàng còn 460 cái
Còn 298 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 20A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 20A Đà Nẵng


  Hàng còn 298 cái
Còn 41 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 15A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 15A Đà Nẵng


  Hàng còn 41 cái
Còn 436 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 10A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 10A Đà Nẵng


  Hàng còn 436 cái
Còn 500 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 8A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 8A Đà Nẵng


  Hàng còn 500 cái
Còn 38 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 6A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 6A Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 572 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 5A Đà Nẵng


  Hàng còn 572 cái
Còn 412 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 3A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 3A Đà Nẵng


  Hàng còn 412 cái
Còn 562 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 2A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 2A Đà Nẵng


  Hàng còn 562 cái
Còn 440 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A Đà Nẵng


  Hàng còn 440 cái
Còn 406 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 1A Đà Nẵng


  Hàng còn 406 cái
Còn 146 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A Đà Nẵng


  Hàng còn 146 cái
Còn 465 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A Đà Nẵng


  Hàng còn 465 cái
Còn 501 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A Đà Nẵng


  Hàng còn 501 cái
Còn 200 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 239 cái
Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 239 cái
Còn 218 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 218 cái
Còn 197 cái
Cầu chì hàn chân 250V 2A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 2A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 197 cái
Còn 172 cái
Cầu chì hàn chân 250V 3A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 3A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 172 cái
Còn 135 cái
Cầu chì hàn chân 250V 5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 135 cái
Còn 64 cái
Cầu chì hàn chân 250V 10A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 10A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 64 cái
Còn 190 cái
Cầu chì hàn chân 250V 4A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 4A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 190 cái


//