× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 122 cái
Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp)

2.8gam, BLX-A, Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp) Đà Nẵng


  Hàng còn 122 cái
Còn 76 cái
Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 76 cái
Còn 8 cái
Hộp 100 cầu chì ống 5x20 250V 0.2A-20A

90gam, Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Hộp 100 cầu chì ống 5x20 250V 0.2A-20A Đà Nẵng


  Hàng còn 8 cái
Còn 74 cái
Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 74 cái
Còn 77 cái
Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 77 cái
Còn 70 cái
Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 70 cái
Còn 106 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 106 cái
Còn 139 cái
Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 139 cái
Còn 100 cái
Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 124 cái
Cầu chì dán SMD 1.5A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 1.5A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 124 cái
Còn 180 cái
Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 160 cái
Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 160 cái
Còn 218 cái
Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 218 cái
Còn 40 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400 Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 109 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000 Đà Nẵng


  Hàng còn 109 cái
Còn 155 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250 Đà Nẵng


  Hàng còn 155 cái
Còn 197 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 30V U250 WAOC UF250 RUEF250

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 30V U250 WAOC UF250 RUEF250 Đà Nẵng


  Hàng còn 197 cái
Còn 303 cái
Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện)

Cầu chì ống, fuse Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện) Đà Nẵng


10 cái trở lên giá 3k Hàng còn 303 cái
Còn 180 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 100mA 72V XF010 - RXEF010

cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 100mA 72V XF010 - RXEF010 Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 124 cái
Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch)

2gam, Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch) Đà Nẵng


  Hàng còn 124 cái
Còn 80 cái
Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2

1812贴片自恢复保险丝 1.1A/24V MSMF110/24X-2 SMD 丝印:6 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 80 cái
Còn 258 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110 Đà Nẵng


  Hàng còn 258 cái
Còn 412 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075 Đà Nẵng


  Hàng còn 412 cái
Còn 191 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185 Đà Nẵng


  Hàng còn 191 cái
Còn 151 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn)

8.3gam, Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn) Đà Nẵng


  Hàng còn 151 cái
Còn 3 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375 Đà Nẵng


  Hàng còn 3 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2

1812 200mA 0.2A 30V SMD贴片自恢复保险丝 MF-MSMF020-2 丝印:02 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 138 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2

1812贴片SMD自恢复保险丝 0.5A 500mA 15V MF-MSMF050-2 丝印:50 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 138 cái
Còn 126 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500 Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 269 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây)

3.5gam, Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây) Đà Nẵng


  Hàng còn 269 cái
Còn 113 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025

cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025 Đà Nẵng


  Hàng còn 113 cái
Còn 220 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A Đà Nẵng


  Hàng còn 220 cái
Còn 278 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 5A Đà Nẵng


  Hàng còn 278 cái
Còn 110 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 20A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 20A Đà Nẵng


  Hàng còn 110 cái
Còn 959 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 10A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 10A Đà Nẵng


  Hàng còn 959 cái
Còn 427 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 8A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 8A Đà Nẵng


  Hàng còn 427 cái
Còn 426 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 6A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 6A Đà Nẵng


  Hàng còn 426 cái
Còn 750 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 15A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 15A Đà Nẵng


  Hàng còn 750 cái
Còn 159 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 4A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 4A Đà Nẵng


  Hàng còn 159 cái
Còn 117 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A Đà Nẵng


  Hàng còn 117 cái
Còn 854 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 3A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 3A Đà Nẵng


  Hàng còn 854 cái
Còn 271 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A Đà Nẵng


  Hàng còn 271 cái
Còn 66 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A Đà Nẵng


  Hàng còn 66 cái
Còn 172 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 1A Đà Nẵng


  Hàng còn 172 cái
Còn 399 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 2A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 2A Đà Nẵng


  Hàng còn 399 cái
Còn 295 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A Đà Nẵng


  Hàng còn 295 cái
Còn 214 cái
Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 214 cái
Còn 188 cái
Cầu chì hàn chân 250V 4A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 4A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 188 cái
Còn 150 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 150 cái
Còn 180 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 180 cái
Còn 125 cái
Cầu chì hàn chân 250V 10A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 10A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 125 cái
Còn 384 cái
Cầu chì hàn chân 250V 5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 384 cái
Còn 92 cái
Cầu chì hàn chân 250V 3A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 3A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 92 cái
Còn 129 cái
Cầu chì hàn chân 250V 2A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 2A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 129 cái
Còn 15 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 0.5A T0.5A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 0.5A T0.5A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 38 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2A T2A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2A T2A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 38 cái
Còn 7 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2.5A T2.5A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2.5A T2.5A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 7 cái
Còn 43 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 3.15A T3.15A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 3.15A T3.15A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 43 cái
Còn 14 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 4A T4A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 4A T4A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 6 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 5A T5A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 5A T5A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 6 cái
Còn 19 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 6.3A T6.3A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 6.3A T6.3A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 0 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 8A T8A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 8A T8A250V Đà Nẵng


-Tạm hết hàng  
Còn 15 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 10A T10A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 10A T10A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 15 cái
Còn 40 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 1A T1A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 1A T1A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái