× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 151 cái
Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp)

BLX-A, Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp) Đà Nẵng


  Hàng còn 151 cái
Còn 86 cái
Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 86 cái
Còn 19 cái
Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 138 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 138 cái
Còn 144 cái
Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 144 cái
Còn 100 cái
Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 154 cái
Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 154 cái
Còn 140 cái
Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 140 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 179 cái
Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 179 cái
Còn 170 cái
Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 170 cái
Còn 184 cái
Cầu chì dán SMD 1.6A 125V 1808 (2.5x6mm)

Cầu chì ống, fuse smd Cầu chì dán SMD 1.6A 125V 1808 (2.5x6mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 184 cái
Còn 100 cái
Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2

1812贴片自恢复保险丝 1.1A/24V MSMF110/24X-2 SMD 丝印:6 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 100 cái
Còn 136 cái
Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện)

Cầu chì ống, fuse Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện) Đà Nẵng


5 cái trở lên giá 3k Hàng còn 136 cái
Còn 40 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400 Đà Nẵng


  Hàng còn 40 cái
Còn 126 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000 Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 210 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250 Đà Nẵng


  Hàng còn 210 cái
Còn 218 cái
Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch)

Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch) Đà Nẵng


  Hàng còn 218 cái
Còn 70 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn)

8.3gam, Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn) Đà Nẵng


  Hàng còn 70 cái
Còn 128 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025

cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025 Đà Nẵng


  Hàng còn 128 cái
Còn 127 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây)

3.5gam, Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây) Đà Nẵng


  Hàng còn 127 cái
Còn 126 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500 Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 153 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2

1812贴片SMD自恢复保险丝 0.5A 500mA 15V MF-MSMF050-2 丝印:50 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 153 cái
Còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2

1812 200mA 0.2A 30V SMD贴片自恢复保险丝 MF-MSMF020-2 丝印:02 Cầu chì ống, fuse, cầu chì tự phục hồi Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2 Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 268 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110 Đà Nẵng


  Hàng còn 268 cái
Còn 191 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185 Đà Nẵng


  Hàng còn 191 cái
Còn 493 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075 Đà Nẵng


  Hàng còn 493 cái
Còn 23 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375 Đà Nẵng


  Hàng còn 23 cái
Còn 200 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 30V U250 WAOC UF250 RUEF250

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 30V U250 WAOC UF250 RUEF250 Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 480 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 8A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 8A Đà Nẵng


  Hàng còn 480 cái
Còn 506 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 6A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 6A Đà Nẵng


  Hàng còn 506 cái
Còn 399 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 4A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 4A Đà Nẵng


  Hàng còn 399 cái
Còn 261 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 10A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 10A Đà Nẵng


  Hàng còn 261 cái
Còn 1001 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 15A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 15A Đà Nẵng


  Hàng còn 1001 cái
Còn 174 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 20A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 20A Đà Nẵng


  Hàng còn 174 cái
Còn 430 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 5A Đà Nẵng


  Hàng còn 430 cái
Còn 355 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A Đà Nẵng


  Hàng còn 355 cái
Còn 277 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 3A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 3A Đà Nẵng


  Hàng còn 277 cái
Còn 359 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A Đà Nẵng


  Hàng còn 359 cái
Còn 286 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 1A Đà Nẵng


  Hàng còn 286 cái
Còn 126 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A Đà Nẵng


  Hàng còn 126 cái
Còn 400 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A Đà Nẵng


  Hàng còn 400 cái
Còn 431 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A Đà Nẵng


  Hàng còn 431 cái
Còn 539 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 2A

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 250V 2A Đà Nẵng


  Hàng còn 539 cái
Còn 179 cái
Cầu chì hàn chân 250V 10A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 10A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 179 cái
Còn 200 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 200 cái
Còn 188 cái
Cầu chì hàn chân 250V 4A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 4A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 188 cái
Còn 82 cái
Cầu chì hàn chân 250V 5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 82 cái
Còn 102 cái
Cầu chì hàn chân 250V 3A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 3A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 102 cái
Còn 162 cái
Cầu chì hàn chân 250V 2A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 2A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 162 cái
Còn 185 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 185 cái
Còn 234 cái
Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm) Đà Nẵng


  Hàng còn 234 cái
Còn 19 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 0.5A T0.5A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 0.5A T0.5A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 19 cái
Còn 14 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 1A T1A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 1A T1A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 14 cái
Còn 17 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2A T2A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2A T2A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 18 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2.5A T2.5A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 2.5A T2.5A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 18 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 3.15A T3.15A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 3.15A T3.15A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 17 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 4A T4A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 4A T4A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 17 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 5A T5A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 5A T5A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 17 cái
Còn 20 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 6.3A T6.3A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 6.3A T6.3A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 20 cái
Còn 18 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 8A T8A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 8A T8A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái
Còn 18 cái
[10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 10A T10A250V

Fuse [10 cái] Cầu chì vuông 392 250V 10A T10A250V Đà Nẵng


  Hàng còn 18 cái


//