× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 55 cái
Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch)

Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch) Đà Nẵng


Hàng còn 55 cái
Còn 40 cái
Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch

BLX-A, Fuse, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch Đà Nẵng


Hàng còn 40 cái
Còn 1770 cái
Cầu chì ống 5x20 các loại 250V (Giá sỉ 1.5k/cái)

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì ống 5x20 các loại 250V (Giá sỉ 1.5k/cái) Đà Nẵng


Hàng còn 1770 cái
Còn 769 cái
Cầu chì hàn chân các loại - Giá sỉ 1.5k/cái

Fuse, Cầu chì ống BLX-A BLXA Cầu chì hàn chân các loại - Giá sỉ 1.5k/cái Đà Nẵng


Hàng còn 769 cái
Còn 50 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn)

Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn) Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái
Còn 91 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây) - Combo 10 cái 30k

Fuse BLX-A, Giá đỡ cầu chì BLXA, Vỏ cầu chì BLX A, đế đỡ cầu chì Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây) - Combo 10 cái 30k Đà Nẵng


Hàng còn 91 cái
Còn 30 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 50mA 72V XF005 - RXEF005

cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 50mA 72V XF005 - RXEF005 Đà Nẵng


Hàng còn 30 cái
Còn 10 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025

cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025 Đà Nẵng


Hàng còn 10 cái
Còn 88 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075 Đà Nẵng


Hàng còn 88 cái
Còn 89 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400 Đà Nẵng


Hàng còn 89 cái
Còn 51 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000 Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Còn 50 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250

Cầu chì ống, fuse Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250 Đà Nẵng


Hàng còn 50 cái