× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 2237 cái
Đai ốc M3

Bu lông M3, Vít M3 Đai ốc M3 Đà Nẵng


Hàng còn 2237 cái
Còn 2155 cái
Vít M3 (10mm)

Bu lông M3, Đai ốc M3 Vít M3 (10mm) Đà Nẵng


Hàng còn 2155 cái
Còn 818 cái
Vít M3 inox (6mm)

Bu lông M3, Đai ốc M3 Vít M3 inox (6mm) Đà Nẵng


Hàng còn 818 cái
Còn 1787 cái
Đai ốc M3 inox

Bu lông M3, Vít M3 Đai ốc M3 inox Đà Nẵng


Hàng còn 1787 cái
Còn 1387 cái
Vít M3 inox (10mm)

Bu lông M3, Đai ốc M3 Vít M3 inox (10mm) Đà Nẵng


Hàng còn 1387 cái
Còn 348 cái
Vít M3 inox (20mm)

Bu lông M3, Đai ốc M3, nâng mạch Vít M3 inox (20mm) Đà Nẵng


Hàng còn 348 cái
Còn 143 cái
Vít M3 inox (30mm)

Bu lông M3, Đai ốc M3 Vít M3 inox (30mm) Đà Nẵng


Hàng còn 143 cái
Còn 402 cái
Cọc nhựa nâng mạch M3 10mm (Nhựa)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc nhựa nâng mạch M3 10mm (Nhựa) Đà Nẵng


Hàng còn 402 cái
Còn 207 cái
Còi 5V - Combo 10 cái 30k

Còi hú, còi báo, Còi 5V, buzzer, alarm Còi 5V - Combo 10 cái 30k Đà Nẵng


Hàng còn 207 cái
Còn 87 cái
Mic (thu âm thanh)

Cảm biến âm thanh, Micro, loa, Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio, thu âm thanh Mic (thu âm thanh) Đà Nẵng


Hàng còn 87 cái
Còn 6 cái
Vít M4 (40mm)

Bu lông M4, Đai ốc M4 Vít M4 (40mm) Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 1 cái
Vít M4 inox (60mm)

Bu lông M4, Đai ốc M4 Vít M4 inox (60mm) Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Còn 15 cái
Vòng đệm nhỏ (Long đền) - Gói nhỏ

Gói 50 cái, M4 flat pad (outside 9 thick 0.5), lông đền, long đen, vít m3, bu lông m3, vít m4, bu lông m4, ốc m3, ốc m4 Vòng đệm nhỏ (Long đền) - Gói nhỏ Đà Nẵng


Hàng còn 15 cái
Còn 147 cái
Vít M3 inox (35mm)

Bu lông M3, Đai ốc M3 Vít M3 inox (35mm) Đà Nẵng


Hàng còn 147 cái
Còn 26 cái
Vít M4 inox (15mm)

Bu lông M4, Đai ốc M4 Vít M4 inox (15mm) Đà Nẵng


Hàng còn 26 cái
Còn 836 cái
Vít nhọn inox M4

Vít M3, Bu lông M3, Đai ốc M3, Vít M4, Bu lông M4, Đai ốc M4 Vít nhọn inox M4 Đà Nẵng


Hàng còn 836 cái
Còn 27 cái
Module còi 5V

Còi hú, còi báo, Còi 5V, buzzer, alarm Module còi 5V Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 7 cái
Bộ bu lông M6 lục giác (16mm) - Nhôm định hình 30x30

Vít m6, ốc m6 Bộ bu lông M6 lục giác (16mm) - Nhôm định hình 30x30 Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 6 cái
Loa 4Ω 10W (Loại tốt) - 78mm

Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio Loa 4Ω 10W (Loại tốt) - 78mm Đà Nẵng


Hàng còn 6 cái
Còn 279 cái
Vít nhọn inox M3

Vít M3, Bu lông M3, Đai ốc M3, Vít M4, Bu lông M4, Đai ốc M4 Vít nhọn inox M3 Đà Nẵng


Hàng còn 279 cái
Còn 440 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (2 đầu rỗng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (2 đầu rỗng) Đà Nẵng


Hàng còn 440 cái
Còn 49 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 25mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 25mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 49 cái
Còn 57 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 40mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 40mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 57 cái
Còn 18 cái
Vít M3 x 8 tay vặn tròn

Ốc M3, bu lông m3, đai ốc m3 Vít M3 x 8 tay vặn tròn Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 54 cái
Loa 4Ω 3W - 4cm

Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio Loa 4Ω 3W - 4cm Đà Nẵng


Hàng còn 54 cái
Còn 105 cái
Nam châm tròn 8x3mm

Magnet Nam châm tròn 8x3mm Đà Nẵng


Hàng còn 105 cái
Còn 187 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 6mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 6mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 187 cái
Còn 152 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 15mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 15mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 152 cái
Còn 397 cái
Vít M4 inox (12mm)

Bu lông M4, Đai ốc M4 Vít M4 inox (12mm) Đà Nẵng


Hàng còn 397 cái
Còn 1429 cái
Đai ốc M4

Bu lông M4, Vít M4 Đai ốc M4 Đà Nẵng


Hàng còn 1429 cái
Còn 209 cái
Ốc nối M3x6x5

Vít M3, bu lông m3, đai ốc m3 Ốc nối M3x6x5 Đà Nẵng


Hàng còn 209 cái
Còn 144 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 35mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 35mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 144 cái
Còn 206 cái
Bu lông M5 lục giác inox (12mm)

Nhôm định hình 20x20, Vít m5, ốc m5 Bu lông M5 lục giác inox (12mm) Đà Nẵng


Hàng còn 206 cái
Còn 194 cái
Bộ vít + đai ốc M2 (10mm)

Đai ốc M2, Bu lông M2, Vít M2 Bộ vít + đai ốc M2 (10mm) Đà Nẵng


Hàng còn 194 cái
Còn 89 cái
Nam châm tròn 12x3mm

Magnet Nam châm tròn 12x3mm Đà Nẵng


Hàng còn 89 cái
Còn 237 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 20mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 20mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 237 cái
Còn 515 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 515 cái
Còn 20 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 30mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 30mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 20 cái
Còn 16 cái
Vít nhọn M2 - Gói nhỏ

Gói 50 cái. Vít M3, Bu lông M3, Đai ốc M3, Vít M2, Bu lông M2, Đai ốc M2 Vít nhọn M2 - Gói nhỏ Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái