× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 62 cái
Cọc nhựa nâng mạch M3 10mm

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc nhựa nâng mạch M3 10mm Đà Nẵng


Hàng còn 62 cái
Còn 98 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 30mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 30mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 98 cái
Tạm hết hàng
Loa 4Ω 10W (Loại tốt) - 78mm

150gam, Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio Loa 4Ω 10W (Loại tốt) - 78mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Module còi 5V Active Arduino

Còi hú, còi báo, Còi 5V, buzzer, alarm Module còi 5V Active Arduino Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 3 cái
Mic thu âm thanh 9x7mm 56db

Type 9767, Cảm biến âm thanh, Micro, loa, Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio, thu âm thanh Mic thu âm thanh 9x7mm 56db Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 378 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (2 đầu rỗng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (2 đầu rỗng) Đà Nẵng


Hàng còn 378 cái
Còn 39 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 40mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 40mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 39 cái
Còn 87 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 35mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 35mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 87 cái
Còn 198 cái
Còi 5V

Còi chip, còi hú, còi báo, Còi 5V, buzzer, alarm Còi 5V Đà Nẵng


Hàng còn 198 cái
Còn 112 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 112 cái
Còn 88 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 20mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 20mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 88 cái
Tạm hết hàng
Nam châm tròn 12x3mm

Magnet Nam châm tròn 12x3mm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 133 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 15mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 15mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 133 cái
Còn 27 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 6mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 6mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 27 cái
Còn 3 cái
Nam châm tròn 8x3mm

Magnet Nam châm tròn 8x3mm Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Tạm hết hàng
Loa mini 4Ω 3W - 4cm

Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio Loa mini 4Ω 3W - 4cm Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 94 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 25mm (Đồng)

Trụ đồng, Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 25mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 94 cái


//