× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 368 cái
Cọc nhựa nâng mạch M3 10mm

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc nhựa nâng mạch M3 10mm Đà Nẵng


Hàng còn 368 cái
Còn 8 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 30mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 30mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 3 cái
Loa 4Ω 10W (Loại tốt) - 78mm

150gam, Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio Loa 4Ω 10W (Loại tốt) - 78mm Đà Nẵng


Hàng còn 3 cái
Còn 22 cái
Module còi 5V

Còi hú, còi báo, Còi 5V, buzzer, alarm Module còi 5V Đà Nẵng


Hàng còn 22 cái
Còn 87 cái
Mic thu âm thanh

Cảm biến âm thanh, Micro, loa, Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio, thu âm thanh Mic thu âm thanh Đà Nẵng


Hàng còn 87 cái
Còn 440 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (2 đầu rỗng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (2 đầu rỗng) Đà Nẵng


Hàng còn 440 cái
Còn 57 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 40mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 40mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 57 cái
Còn 144 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 35mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 35mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 144 cái
Còn 195 cái
Còi 5V

Còi chip, còi hú, còi báo, Còi 5V, buzzer, alarm Còi 5V Đà Nẵng


Mua nhiều chỉ còn 3k
Còn 491 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 10mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 491 cái
Còn 237 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 20mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 20mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 237 cái
Còn 89 cái
Nam châm tròn 12x3mm

Magnet Nam châm tròn 12x3mm Đà Nẵng


Hàng còn 89 cái
Còn 140 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 15mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 15mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 140 cái
Còn 159 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 6mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, Ốc nâng mạch, Đế nâng mạch, Đế đỡ mạch, Giá đỡ mạch, Ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 6mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 159 cái
Còn 101 cái
Nam châm tròn 8x3mm

Magnet Nam châm tròn 8x3mm Đà Nẵng


Mua 10 cái chỉ còn 2k
Còn 46 cái
Loa 4Ω 3W - 4cm

Speaker, Còi hú, còi báo, buzzer, alarm, audio Loa 4Ω 3W - 4cm Đà Nẵng


Hàng còn 46 cái
Còn 33 cái
Cọc đồng nâng mạch M3 25mm (Đồng)

Cọc đồng, cọc nhựa, ốc nâng mạch, đế nâng mạch, đế đỡ mạch, giá đỡ mạch, ống đồng Cọc đồng nâng mạch M3 25mm (Đồng) Đà Nẵng


Hàng còn 33 cái