× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải)

Động cơ giảm tốc kèm encoder 12-24V 120RPM GB37 - Tháo máy (Băng tải)
Mã sản phẩm: #918
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 36 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 145,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Dây nguồn 12V-24V: Trắng, đỏ
Pha A: Dây đen
Pha B: Dây cam
Encoder VCC 5V: Dây vàng
Encoder GND: Xanh dương

Đường kính trục: 6mm

Nguồn cấp: 12V-24V
Tốc độ không tải: 120 RPM
Encoder 400 xung / vòng
Khối lượng: 180 g
Sản phẩm liên quan


Động cơ giảm tốc vàng DC 3-6V mini làm mô hình
Hàng còn 342 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (5V 300RPM)
Hàng còn 7 cái
Động cơ giảm tốc GA12-N20 (12V 300RPM)
Hàng còn 6 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 160RPM - Tháo máy (Trục 3mm)
Hàng còn 7 cái
Động cơ giảm tốc 12VDC 450RPM - Tháo máy (Trục 5mm)
Hàng còn 6 cái
Động cơ giảm tốc 12V 18RPM GB37 - Tháo máy (Trục 6mm)
-Tạm hết hàng
Động cơ giảm tốc 12V 22RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 5 cái
Động cơ giảm tốc 24V 80RPM - Mới
Hàng còn 2 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 333RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 4 cái
Động cơ giảm tốc 24V 320RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 12 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 5V 400RPM làm xe cân bằng
Hàng còn 10 cái
Động cơ giảm tốc 24V 45RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 5 cái
Động cơ giảm tốc 5VDC 200RPM - Tháo máy (Trục 4mm)
Hàng còn 46 cái
Động cơ giảm tốc 12V 600RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 25 cái
Động cơ giảm tốc 12V 320RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 12 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 530RPM GB37 (Trục 6mm)
Hàng còn 6 cái
Động cơ giảm tốc kèm encoder 12V 64RPM - Trục 4mm
-Tạm hết hàng
Động cơ giảm tốc 12V 300RPM (GA25) - Mới (Trục 4mm)
-Tạm hết hàng

//