× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 150mm

Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 150mm
Mã sản phẩm: #1784
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 5 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 110,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 50mm
-Tạm hết hàng
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 100mm
Hàng còn 4 cái
Xi lanh khí nén 16mm - hành trình 200mm
Hàng còn 5 cái
Ống khí nén 6mm
-Tạm hết hàng
Đầu nối ren khí nén M10 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 33 cái
Van tiết lưu khí nén M10 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 24 cái
Van tiết lưu khí nén M5 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 36 cái
Van tiết lưu ống khí nén, ống hơi 6mm
Hàng còn 1 cái
Đầu nối khí nén M5 - 90 độ (Ống khí 6mm)
Hàng còn 3 cái
Đầu nối khí nén M10 - 90 độ (Ống khí 6mm)
Hàng còn 2 cái
Cút chữ Y khí nén (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 2 cái
Cút chữ T khí nén (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 21 cái
Đầu chuyển ống khí nén, ống hơi 6-10mm
Hàng còn 5 cái
Đầu chuyển ống khí nén, ống hơi 6-6mm
Hàng còn 14 cái
Đầu chuyển ống khí nén, ống hơi 4-6mm
Hàng còn 1 cái
Đầu chuyển ống khí nén, ống hơi 6-8mm
Hàng còn 11 cái
Ống khí nén 8mm (trong suốt)
Hàng còn 64 cái
Đầu nối ren khí nén M13 (Ống hơi 6mm)
Hàng còn 85 cái
Máy nén khí mini 12V
Hàng còn 5 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 220V (1 cuộn hút)
Hàng còn 15 cái
Đầu nối ren khí nén M5 (Ống hơi 6mm)
-Tạm hết hàng
Van điều áp khí nén (có đồng hồ)
Hàng còn 3 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 220V (2 cuộn hút)
Hàng còn 3 cái
Xi lanh khí nén 20mm - hành trình 50mm
Hàng còn 2 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V210-08 24VDC (1 cuộn hút)
Hàng còn 103 cái
Van điện từ khí nén 5/2 AIRTAC 4V220-08 24VDC (2 cuộn hút)
Hàng còn 60 cái
Xi lanh 16mm - 100mm (Đã sử dụng)
Hàng còn 1 cái
Xi lanh khí nén 20mm - hành trình 150mm
-Tạm hết hàng
Xi lanh khí nén 20mm - hành trình 200mm
-Tạm hết hàng
Xi lanh khí nén 20mm - hành trình 100mm
-Tạm hết hàng

//