× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển)

Danh mục: Encoder

Encoder 600 xung 5V (Vi điều khiển)
Mã sản phẩm: #2215
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 17 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 215,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Encoder 600 xung 8-24V NPN (HN3806-AB-600N)
Hàng còn 35 cái
Encoder 600 xung 8-24V PNP (HN3806-AB-600F)
Hàng còn 2 cái
Encoder OMRON E6B2-CWZ6C 1000 xung
Hàng còn 4 cái
Encoder quay 360 độ KY-040
Hàng còn 33 cái
Đĩa Encoder 20 xung
Hàng còn 175 cái
Module cảm biến quang chữ U
Hàng còn 19 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9608
Hàng còn 1 cái
Cảm biến quang chữ U ITR9606
Hàng còn 6 cái
Cảm biến quang chữ U ST150
Hàng còn 1 cái

//