× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Arduino Nano V3.0 (Chưa hàn chân)

Danh mục: Arduino

Arduino Nano V3.0 (Chưa hàn chân)
Mã sản phẩm: #2214
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 18 (Lượng tồn kho thực tế, quý khách không cần liên hệ shop để xác nhận lại)
Giá: 75,000 VNĐ (Giá bán thực tế, quý khách không cần liên hệ shop để xác nhận lại)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Arduino Nano V3.0 (Đã hàn chân)
Hàng còn 69 cái
Arduino Nano V3.0 (Loại tốt)
Hàng còn 30 cái
Arduino Nano - Chính hãng RobotDYN
Hàng còn 27 cái
Arduino Nano ATMEGA168 - Loại tốt
Hàng còn 5 cái
Arduino Nano FT232RL
Hàng còn 4 cái
Arduino Nano (Original)
Hàng còn 2 cái
Arduino UNO R3 chip dán CH340
Hàng còn 25 cái
Arduino UNO R3 chip cắm ATMEGA16U2
-Tạm hết hàng
Arduino MEGA2560 CH340
Hàng còn 15 cái
Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2
Hàng còn 10 cái
Tay cầm Sony PS2 có dây
Hàng còn 7 cái
Arduino LilyPad ATMega328P 16M
Hàng còn 2 cái
Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 - Cơ bản 2021 (Hộp giấy)
Hàng còn 45 cái
Tay cầm Sony PS2 không dây
Hàng còn 1 cái
Arduino Pro Mini 5V 16M
Hàng còn 2 cái
Kit Arduino DUE R3 ARM32
Hàng còn 3 cái
JoyStick Gamepad Shield Arduino
Hàng còn 6 cái
Hộp mica Arduino Uno R3
Hàng còn 17 cái
Hộp mica Arduino Mega2560
Hàng còn 1 cái
Tay cầm Sony PS2 không dây (Kèm adapter giao tiếp SPI)
Hàng còn 6 cái
Board mở rộng Arduino Nano (size lớn)
Hàng còn 9 cái
Arduino Nano Shield mở rộng (Loại tốt, board đỏ)
Hàng còn 3 cái
Arduino Nano Shield mở rộng
Hàng còn 17 cái
Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 + RFID + IoT - Full Nâng cao 2021 (Hộp nhựa)
Hàng còn 31 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 70cm (MiniUSB)
Hàng còn 21 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 30cm
Hàng còn 40 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 1.5m
Hàng còn 1 cái
Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 1.5m
Hàng còn 29 cái
Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 30cm
Hàng còn 108 cái
Board mở rộng Arduino Nano
-Tạm hết hàng
Adapter kết nối 2 tay cầm PS2 với máy tính (Kèm đĩa Driver)
-Tạm hết hàng
Arduino Nano LGT8F328P
-Tạm hết hàng
Arduino Pro Micro
-Tạm hết hàng
Arduino Leonardo (kèm cáp)
-Tạm hết hàng
Arduino Uno R3 Shield mở rộng
Hàng còn 1 cái