× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Arduino UNO R3 chip dán CH340

Danh mục: Arduino

Arduino UNO R3 chip dán CH340
Mã sản phẩm: #235
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 34 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 185,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu:
Arduino Uno là bo mạch vi điều khiển dựa trên vi điều khiển ATmega328P. Nó chứa mọi thứ cần thiết của một vi điều khiển, dễ dàng sử dụng vào công việc nghiên cứu, phát triển các dự án IOT.

Các thông số chính:
Nguồn nuôi mạch: 6-12VDC(cấp vào jack cắm nguồn)/5VDC cấp vào cổng USB.
Vi điều khiển: ATmega328P.
Số chân vào ra số: 14 (6 chân PWM).
Dòng tối đa chân digital: <=40mA.
Số chân Analog: 6 chân.
Dòng ra chân 5V: 500mA.
Dòng ra chân 3.3V: 50mA.
Tần số thạch anh: 16MHz.
Đầu kết nối tín hiệu: USB.
Dung lượng bộ nhớ Flash: 32 kB (ATmega328) với 0.5kB được sử dụng để bootloader.
SRAM: 2 KB (ATmega328).
EEPROM: 1 KB (ATmega328).
LED_BUILTIN: chân 13.
Khối lượng : ~25 g.
Chi tiết: Documentation
Sản phẩm liên quan


Arduino Nano V3.0 - Hàng tháo máy (Đã test)
Hàng còn 3 cái
Arduino Nano V3.0 (Chưa hàn chân)
Hàng còn 38 cái
Arduino Nano V3.0 (Đã hàn chân)
Hàng còn 48 cái
Arduino Nano - Chính hãng RobotDYN
Hàng còn 26 cái
Arduino UNO R3 chip cắm ATMEGA16U2
Hàng còn 32 cái
Arduino MEGA2560 CH340
Hàng còn 2 cái
Tay cầm Sony PS2 không dây
Hàng còn 1 cái
Arduino MEGA2560 ATMEGA16U2
Hàng còn 18 cái
JoyStick Gamepad Shield Arduino
-Tạm hết hàng
Arduino LilyPad ATMega328P 16M
Hàng còn 1 cái
Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 - Cơ bản
-Tạm hết hàng
Tay cầm Sony PS2 có dây
Hàng còn 6 cái
Kit Arduino DUE R3 ARM32
Hàng còn 1 cái
Hộp mica Arduino Uno R3
Hàng còn 2 cái
Hộp mica Arduino Mega2560
-Tạm hết hàng
Board mở rộng Arduino Nano (size lớn)
Hàng còn 9 cái
Tay cầm Sony PS2 không dây (Kèm adapter giao tiếp SPI)
Hàng còn 2 cái
Arduino Nano Shield mở rộng
Hàng còn 6 cái
Bộ Kit học tập Arduino Uno R3 + RFID + IoT - Full Nâng cao (Hộp nhựa)
Hàng còn 2 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 1.5m
Hàng còn 9 cái
Cáp kết nối Arduino Nano 30cm
Mua lẻ <2 cái giá 10k
Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 1.5 mét
Hàng còn 28 cái
Cáp kết nối Arduino Uno, Mega2560 30cm
Mua lẻ <2 cái giá 10k
Arduino Nano ATMEGA168 - Loại tốt
-Tạm hết hàng
Arduino Nano FT232RL
-Tạm hết hàng
Arduino Nano LGT8F328P
-Tạm hết hàng
Arduino Uno R3 Shield mở rộng
Hàng còn 1 cái
Adapter kết nối 2 tay cầm PS2 với máy tính (Kèm đĩa Driver)
-Tạm hết hàng
Arduino Nano (Original)
-Tạm hết hàng
Arduino Nano Shield mở rộng
-Tạm hết hàng
Board mở rộng Arduino Nano
-Tạm hết hàng
Arduino Pro Micro
-Tạm hết hàng
Arduino Pro Mini 5V 16M
-Tạm hết hàng
Arduino Leonardo (kèm cáp)
-Tạm hết hàng
Cáp
-Tạm hết hàng

//