× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075

Danh mục: Cầu chì

Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075
Mã sản phẩm: #1617
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 360 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 2,000 VNĐ

Hỗ trợ onlineChi tiết sản phẩm


Sản phẩm liên quan

Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp)
Hàng còn 110 cái
Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 66 cái
Hộp 100 cầu chì ống 5x20 250V 0.2A-20A
Hàng còn 7 cái
Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 64 cái
Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 6 cái
Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 70 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 46 cái
Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 139 cái
Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 60 cái
Cầu chì dán SMD 1.5A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 114 cái
Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 146 cái
Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 150 cái
Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 115 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400
Hàng còn 37 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000
Hàng còn 88 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250
Hàng còn 110 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 30V U250 WAOC UF250 RUEF250
Hàng còn 179 cái
Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện)
10 cái trở lên giá 3k
Cầu chì tự phục hồi PTC 100mA 72V XF010 - RXEF010
Hàng còn 180 cái
Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch)
Hàng còn 22 cái
Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2
Hàng còn 70 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110
Hàng còn 258 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185
Hàng còn 183 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn)
Hàng còn 125 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375
Hàng còn 3 cái
Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2
Hàng còn 138 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500
Hàng còn 120 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây)
Hàng còn 256 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025
Hàng còn 113 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A
Hàng còn 120 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 5A
Hàng còn 1171 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 20A
Hàng còn 1086 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 10A
Hàng còn 916 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 8A
Hàng còn 427 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 6A
Hàng còn 324 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 15A
Hàng còn 730 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 4A
Hàng còn 1058 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A
Hàng còn 1007 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 3A
Hàng còn 740 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A
Hàng còn 271 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A
Hàng còn 66 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1A
Hàng còn 1062 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 2A
Hàng còn 274 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A
Hàng còn 245 cái
Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm)
Hàng còn 214 cái
Cầu chì hàn chân 250V 4A (3x10mm)
Hàng còn 178 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm)
Hàng còn 140 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm)
Hàng còn 170 cái