× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2

Danh mục: Cầu chì

Cầu chì dán SMD 0.5A 15V 1812 tự phục hồi MF-MSMF050-2
Mã sản phẩm: #2764
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 163 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 2,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp)
Hàng còn 167 cái
Đế cầu chì dán SMD 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 96 cái
Cầu chì dán SMD 6.3A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 10A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 185 cái
Cầu chì dán SMD 5A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.5A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.25A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 3A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 1.6A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 2A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì dán SMD 0.75A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 195 cái
Cầu chì dán SMD 1A 125V 1808 (2.5x6mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì nhiệt 10A 250V TF 185 độ (Nồi cơm điện)
10 cái trở lên giá 3k
Cầu chì tự phục hồi PTC 5A 30V X30UF500
Hàng còn 144 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250
Hàng còn 93 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000
Hàng còn 135 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400
Hàng còn 55 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 3.75A 72V X72XF375
Hàng còn 30 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn)
Hàng còn 81 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.85A 30V X30UF185
Hàng còn 200 cái
Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch)
Hàng còn 294 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 1.1A 30V X30UF110
Hàng còn 288 cái
Cầu chì dán SMD 1.1A 24V 1812 tự phục hồi MSMF110/24X-2
Hàng còn 100 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075
Hàng còn 58 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025
Hàng còn 220 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 50mA 72V XF005 - RXEF005
Hàng còn 10 cái
Cầu chì dán SMD 0.2A 30V 1812 tự phục hồi MF-MSMF020-2
Hàng còn 200 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây)
Hàng còn 165 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 4A
Hàng còn 409 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A
Hàng còn 460 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 20A
Hàng còn 298 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 15A
Hàng còn 41 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 10A
Hàng còn 436 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 8A
Hàng còn 500 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 6A
Hàng còn 38 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 5A
Hàng còn 572 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 3A
Hàng còn 382 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 2A
Hàng còn 562 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A
Hàng còn 440 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1A
Hàng còn 401 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A
Hàng còn 146 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A
Hàng còn 465 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A
Hàng còn 501 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1.5A (3x10mm)
Hàng còn 200 cái
Cầu chì hàn chân 250V 0.5A (3x10mm)
Hàng còn 239 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1A (3x10mm)
Hàng còn 218 cái
Cầu chì hàn chân 250V 2A (3x10mm)
Hàng còn 197 cái
Cầu chì hàn chân 250V 3A (3x10mm)
Hàng còn 172 cái
Cầu chì hàn chân 250V 5A (3x10mm)
Hàng còn 135 cái

//