× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU

Danh mục: ESP8266, ESP32

Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU
Mã sản phẩm: #965
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 102 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 32,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)
Hàng còn 247 cái
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)
Hàng còn 221 cái
ESP8266 ESP-12E
Hàng còn 50 cái
ESP8266 ESP-12F
Hàng còn 103 cái
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay
Hàng còn 9 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin)
Hàng còn 53 cái
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)
Hàng còn 5 cái
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU
-Tạm hết hàng
Đế ra chân ESP-12E ESP8266
-Tạm hết hàng
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin)
Hàng còn 59 cái
Module ESP32-CAM
Hàng còn 16 cái
ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32
Hàng còn 7 cái
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12
-Tạm hết hàng

//