× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)

Danh mục: ESP8266, ESP32

Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)
Mã sản phẩm: #758
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 85 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 95,000 VNĐ (Giá bán thực tế)
Giá sỉ SLL: 77,000 VNĐ (Đặt hàng trước)


Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu:

Thông số kỹ thuật chính:
Sản phẩm liên quan


Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)
Đặt trước SLL giá chỉ 52k
ESP8266 ESP-12E
Đặt trước SLL giá chỉ 28k
ESP8266 ESP-12F
Đặt trước SLL giá chỉ 28k
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU
Đặt trước SLL giá chỉ 25.5k
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay
Hàng còn 5 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CH340 Type-C (30 pin)
Đặt trước SLL giá chỉ 89k
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (30 pin)
Đặt trước SLL giá chỉ 99k
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)
Hàng còn 12 cái
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU
Đặt trước SLL giá chỉ 46k
Đế nạp ESP32-CAM
-Tạm hết hàng
Đế ra chân ESP-12E ESP8266
Hàng còn 48 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (38 pin)
Đặt trước SLL giá chỉ 105k
Module ESP32-CAM
Đặt trước SLL giá chỉ 125k
ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32
Đặt trước SLL giá chỉ 55k
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12
-Tạm hết hàng

//