× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Xem bảng phí ship
× Tạm ngưng bán hàng trực tiếp tại cửa hàng. Khách cần hàng gấp vui lòng đặt hàng trên website trước khi đến lấy hàng Bảng phí ship
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)

Danh mục: ESP8266

Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)
Mã sản phẩm: #757
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 9 (Lượng tồn kho thực tế, quý khách không cần liên hệ shop để xác nhận lại)
Giá: 58,000 VNĐ (Giá bán thực tế, quý khách không cần liên hệ shop để xác nhận lại)


Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu:

Thông số kỹ thuật chính:
Sản phẩm liên quan


Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)
Hàng còn 82 cái
ESP8266 ESP-12E
Hàng còn 25 cái
ESP8266 ESP-12F
Hàng còn 55 cái
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU
Hàng còn 43 cái
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12
-Tạm hết hàng
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay
Hàng còn 4 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin)
Hàng còn 19 cái
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)
Hàng còn 16 cái
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU
Hàng còn 6 cái
Đế ra chân ESP-12E ESP8266
Hàng còn 14 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin)
Hàng còn 10 cái
Module ESP32-CAM
Hàng còn 6 cái
ESP32 chính hãng (30 pin)
Hàng còn 100 cái