× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)

Danh mục: ESP8266, ESP32

Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)
Mã sản phẩm: #757
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 249 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 59,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu:

Thông số kỹ thuật chính:
Sản phẩm liên quan


Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)
Hàng còn 223 cái
ESP8266 ESP-12E
Hàng còn 50 cái
ESP8266 ESP-12F
Hàng còn 103 cái
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU
Hàng còn 102 cái
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay
Hàng còn 9 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin)
Hàng còn 53 cái
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)
Hàng còn 5 cái
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU
-Tạm hết hàng
Đế ra chân ESP-12E ESP8266
-Tạm hết hàng
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin)
Hàng còn 59 cái
Module ESP32-CAM
Hàng còn 16 cái
ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32
Hàng còn 7 cái
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12
-Tạm hết hàng

//