× Ship hàng toàn quốc cho đơn hàng 100k trở lên. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (30 pin)

Danh mục: ESP8266, ESP32

KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (30 pin)
Mã sản phẩm: #1815
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 56 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 125,000 VNĐ (Giá bán thực tế)
Giá sỉ SLL: 99,000 VNĐ (Đặt hàng trước)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CH340)
Đặt trước SLL giá chỉ 52k
Module WiFi ESP8266 NODEMCU (Chip nạp CP2102)
Đặt trước SLL giá chỉ 77k
ESP8266 ESP-12E
Đặt trước SLL giá chỉ 28k
ESP8266 ESP-12F
Đặt trước SLL giá chỉ 28k
Module Wifi ESP8266 ESP-01S NodeMCU
Đặt trước SLL giá chỉ 25.5k
Kit Wifi ESP8266 ESP-01S đóng ngắt relay
Hàng còn 5 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CH340 Type-C (30 pin)
Đặt trước SLL giá chỉ 89k
USB to ESP8266 ESP-01S (CH340G)
Hàng còn 12 cái
Module Wifi ESP8266 Mini D1 NODEMCU
Đặt trước SLL giá chỉ 46k
Đế nạp ESP32-CAM
-Tạm hết hàng
Đế ra chân ESP-12E ESP8266
Hàng còn 48 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 CP2102 (38 pin)
Đặt trước SLL giá chỉ 105k
Module ESP32-CAM
Đặt trước SLL giá chỉ 125k
ESP32 WIFI + Bluetooth ESP-WROOM-32
Đặt trước SLL giá chỉ 55k
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12
-Tạm hết hàng

//