× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Nguồn tổ ong 12V 30A (loại tốt)

Danh mục: Nguồn tổ ong

Nguồn tổ ong 12V 30A (loại tốt)
Mã sản phẩm: #180
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 3 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 255,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Nguồn tổ ong 24V 100W Meanwell LRS-100-24
Hàng còn 7 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell LRS-50-24
Hàng còn 4 cái
Nguồn 24V 2.5A gắn ray DR-60-24
-Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 12V 100W Meanwell LRS-100-12
Hàng còn 18 cái
Nguồn tổ ong 24V 50W Meanwell (Tháo máy)
Hàng còn 1 cái
Nguồn tổ ong 24V 75W (Tốt)
Hàng còn 2 cái
Nguồn tổ ong 12V 25W (Chính hãng)
Hàng còn 2 cái
Nguồn tổ ong 24V 10A - Loại tốt
Hàng còn 28 cái
Nguồn tổ ong 5V 10A (loại tốt)
Hàng còn 4 cái
Nguồn tổ ong 5V 10A (loại thường)
-Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 12V 2A siêu nhỏ
Hàng còn 6 cái
Nguồn tổ ong 24V 15A (có quạt tản nhiệt)
Hàng còn 39 cái
Nguồn tổ ong 24V 2A
Hàng còn 3 cái
Nguồn tổ ong 5V 4A
Hàng còn 17 cái
Nguồn tổ ong 24V 5A
Hàng còn 38 cái
Nguồn tổ ong 12V 20A (có quạt) - Loại tốt
Hàng còn 3 cái
Nguồn tổ ong 12V 5A
Hàng còn 76 cái
Nguồn tổ ong 12V 10A - Loại tốt
Hàng còn 61 cái
Nguồn tổ ong 12V 33A 400W chống nước IP43
Hàng còn 1 cái
Nguồn tổ ong 5V 40A chống nước IP43 loại tốt
Hàng còn 1 cái
Nguồn tổ ong 24V 20A (có quạt tản nhiệt)
Hàng còn 14 cái
Nguồn tổ ong 12V 2.5A
-Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 12V
-Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 12V 10A - Size lớn
-Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 5V 60A chống nước IP43
-Tạm hết hàng
Nguồn tổ ong 5V 70A chống nước IP43
-Tạm hết hàng

//