× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Cầu chì tự phục hồi PTC 50mA 72V XF005 - RXEF005

Danh mục: Cầu chì

Cầu chì tự phục hồi PTC 50mA 72V XF005 - RXEF005
Mã sản phẩm: #1615
Nhà sản xuất: Chính hãng
Tồn kho: 10 (Lượng tồn kho thực tế)
Giá: 2,000 VNĐ (Giá bán thực tế)


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan


Đế cầu chì ống 5x20 hàn mạch (Có nắp)
Hàng còn 10 cái
Đế cầu chì ống 5x20 BLX-A (hàn mạch)
Hàng còn 3 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 250mA 72V XF025 - RXEF025
-Tạm hết hàng
Cầu chì tự phục hồi PTC 2.5A 72V X72XF250 - RGEF250
Hàng còn 13 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 10A 16V X16GF1000 - RGEF1000
-Tạm hết hàng
Cầu chì tự phục hồi PTC 4A 16V X16GF400 - RGEF400
Hàng còn 61 cái
Cầu chì tự phục hồi PTC 750mA 72V XF075 - RXEF075
Hàng còn 65 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại dây)
Hàng còn 260 cái
Đế cầu chì ống 5x20 (loại tròn)
Hàng còn 7 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 4A
-Tạm hết hàng
Cầu chì ống 5x20 250V 20A
Hàng còn 401 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 15A
Hàng còn 295 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 10A
Hàng còn 72 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 8A
Hàng còn 20 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 6A
Hàng còn 98 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 5A
Hàng còn 9 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 1.5A
-Tạm hết hàng
Cầu chì ống 5x20 250V 3A
-Tạm hết hàng
Cầu chì ống 5x20 250V 2A
-Tạm hết hàng
Cầu chì ống 5x20 250V 1A
-Tạm hết hàng
Cầu chì ống 5x20 250V 0.75A
Hàng còn 201 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.5A
Hàng còn 68 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.1A
Hàng còn 121 cái
Cầu chì ống 5x20 250V 0.25A
Hàng còn 36 cái
Cầu chì hàn chân 250V 0.5A
Hàng còn 45 cái
Cầu chì hàn chân 250V 1A
Hàng còn 25 cái
Cầu chì hàn chân 250V 2A
Hàng còn 4 cái
Cầu chì hàn chân 250V 3A
Hàng còn 20 cái
Cầu chì hàn chân 250V 5A
Hàng còn 233 cái
Cầu chì hàn chân 250V 10A
Hàng còn 110 cái
Cầu chì hàn chân 250V 4A
-Tạm hết hàng

//