× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 1 cái
AT89C2051

AT89C2051 Đà Nẵng


Hàng còn 1 cái
Tạm hết hàng
AT89C52

8051 AT89C52 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
AT89S52

8051 AT89S52 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
AT89C51

8051 AT89C51 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
AT89S51 24PU

AT89S51 24PU Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Mạch nạp USBISP (AVR + 8051)

USBASP, bo nạp, board nạp, module nạp, USB ISP, AT89S Mạch nạp USBISP (AVR + 8051) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
Bộ kit 8051 89C52 89S52 STC11/10x

STC89C52 STC12C5A60S2 STC11/10x series AT89S52, 8052, 89C51 Bộ kit 8051 89C52 89S52 STC11/10x Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//