× Ship hàng toàn quốc. Phí ship chỉ từ 11k Xem bảng phí ship
× Ship hàng toàn quốc Bảng phí ship
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 9878 cái
PLC S7-200 (Cho thuê)

1 ngày 300k, 1 tuần 300k, 1 tháng = 1tr, 2 tháng = 1tr5. Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 PLC S7-200 (Cho thuê) Đà Nẵng


Hàng còn 9878 cái
Còn 9906 cái
PLC S7-1200 1212C (Cho thuê)

Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 PLC S7-1200 1212C (Cho thuê) Đà Nẵng


Hàng còn 9906 cái
Còn 9957 cái
PLC S7-1200 1214C (Cho thuê)

Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 PLC S7-1200 1214C (Cho thuê) Đà Nẵng


Hàng còn 9957 cái
Còn 99959 cái
Module mở rộng truyền thông RS485 CM1241 PLC S7-1200 (Cho thuê)

1 tuần 280k, 1 ngày 140k, 2 ngày 280k, 1 tháng= 3 tuần Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 CM1241 Modbus RTU RS485 Module mở rộng truyền thông RS485 CM1241 PLC S7-1200 (Cho thuê) Đà Nẵng


Hàng còn 99959 cái
Còn 99973 cái
Module mở rộng Output 8DO SM1222 PLC S7-1200 (Cho thuê)

6ES7222, 1 tuần 250k, 1 tháng=2 tuần Cho thuê PLC S7 200, S7-1200 Module mở rộng Output 8DO SM1222 PLC S7-1200 (Cho thuê) Đà Nẵng


Hàng còn 99973 cái
Tạm hết hàng
Màn hình HMI DELTA 7 inch DOP-107BV

1.1kg, DOP-107BV, DOP-B07S411, DOP-B07SS411, PLC S7-200, S7-1200, Màn hình LCD HMI TOUCH SCREEN, màn hình cảm ứng, lcd cảm ứng Màn hình HMI DELTA 7 inch DOP-107BV Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Tạm hết hàng
PLC S7-1200 CPU 1212C

PLC S7 1200 PLC S7-1200 CPU 1212C Đà Nẵng


-Tạm hết hàng


//