× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k. Cam kết giá bán lẻ đúng với giá công bố trên website. Hoàn tiền gấp 3 lần chênh lệch.
× Ship toàn thành phố Đà Nẵng chỉ với 16k
Điện tử Nguyễn Hiền - Linh kiện điện tử tại Đà Nẵng


Còn 62 cái
Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CH340)

ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CH340 Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CH340) Đà Nẵng


Hàng còn 62 cái
Còn 51 cái
Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CP2102)

9gam, ESP-12E, WIFI ESP8266 NODEMCU LUA CP2102 Module WiFi ESP8266 (Chip nạp CP2102) Đà Nẵng


Hàng còn 51 cái
Tạm hết hàng
Module Ethernet ENC28J60 - V1

Mạch giao tiếp ethernet, internet Module Ethernet ENC28J60 - V1 Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Module Ethernet ENC28J60 - V2

Mạch giao tiếp ethernet, internet Module Ethernet ENC28J60 - V2 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 2 cái
Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12

ESP-12E ESP-12N Kit Arduino Uno Wifi ESP8266 WeMos D1 ESP-12 Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Tạm hết hàng
Module Ethernet W5100 (Dùng cho Arduino Uno)

Mạng internet wifi không dây W5500 wireless Module Ethernet W5100 (Dùng cho Arduino Uno) Đà Nẵng


-Tạm hết hàng
Còn 2 cái
Module Ethernet (Dùng cho Arduino Nano)

Hanrun HR911105A, ENC28J60, SUNLEPHANT, Mạng internet wifi không dây wireless Module Ethernet (Dùng cho Arduino Nano) Đà Nẵng


Hàng còn 2 cái
Còn 7 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (30 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 7 cái
Còn 16 cái
Đế ra chân ESP-12E ESP8266

Module WiFi ESP8266 NODEMCU ESP-07 ESP-08 Đế ra chân ESP-12E ESP8266 Đà Nẵng


Hàng còn 16 cái
Còn 18 cái
KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin)

ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA KIT WIFI + Bluetooth ESP32 (38 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 18 cái
Còn 8 cái
Module ESP32-CAM

ESP32 Camera OV2640 Module ESP32-CAM Đà Nẵng


Hàng còn 8 cái
Còn 100 cái
ESP32 chính hãng (30 pin)

KIT WIFI + Bluetooth ESP32, ESP8266 ESP-32S NODEMCU LUA ESP32 chính hãng (30 pin) Đà Nẵng


Hàng còn 100 cái